تلفن ثابت :    ۲۷۶۹۳۸۳ – ۰۴۴۳

بخش فروش و مشاوره :   ۰۹۱۴۷۲۲۶۸۰۰   – ۰۹۳۹۰۲۹۲۹۰۵

مدیر عامل :    ۰۹۹۱۲۸۸۱۰۲۶

آدرس ۱ : ارومیه کیلومتر ۳ جاده سلماس ٍروبروی ناحیه – ساختمان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

آدرس ۲ : ارومیه کیلومتر ۱۵ جاده سرو -پارک علم و فناوری آدر بایجان غربی

این فرم فقط به منظور ارسال پیام به مدیر عامل شرکت میباشد

 

تایید